Per Arne Sletten
Daglig leder

Mobil: 45 28 68 10
perarne@bygg-kompetanse.no

Ivan Tangen
Prosjektleder

Mobil: 45 28 44 40
ivan@bygg-kompetanse.no

Jonny Magerøy Godø
Prosjektleder

Mobil: 45 28 45 60
jonny@bygg-kompetanse.no

 

Kai Røberg
Formann

Mobil: 90 93 77 42
kai@bygg-kompetanse.no

Ståle Stølen
Formann

Mobil: 45 28 35 20
staale@bygg-kompetanse.no